Landskaps­arkitektens beskrivelse

Hellefosstunet ligger lokalisert i grønne, frodige omgivelser mellom Hellefossveien og Drammenselva.

Carporter legges samlet ut mot Hellefossveien. I tillegg blir det biladkomst med kantparkering ved alle rekkehusene. Rekkene langs elven har egen carport i tilknytning til boligen. I front av bebyggelsen, ut mot boliggaten, blir det mindre forhager.

Bebyggelse og intern boliggate er organisert omkring et større sentralt felles tun som utformes som et grøntareal.

Tunet gis gode universelt utformede adkomster, og blir et naturlig samlingspunkt som er lett tilgjengelig fra alle rekkehusene. På tunet vil det bli bygget overdekket sykkelparkering, oppholdsplass med fast dekke, det blir et areal med bruksplen og et lekeareal for sand- og apparatlek, tilpasset mindre barn.

Overvannshåndtering skal benyttes som en ressurs og kvalitet gjennom etablering av langsgående regnbed, som samtidig fungerer som avgrensning av tunområdet mot øst. Regnbedene beplantes med vegetasjon som gir en god buffer mot rekkehus i øst, og en distanse fra boliggaten.

Det plantes busker og trær med naturlig tilhørighet til området. Dette vil gi Hellefosstunet en god forankring til omgivelsene.