Arkitektens beskrivelse

Den flotte beliggenheten ved Drammenselva, store flotte fellesarealer, nærhet til sentrum og naturskjønne omgivelser er noen av de viktigeste suksessfaktorene for Hellefosstunet. Bebyggelsen er plassert slik at det dannes et stort tun sentralt på tomten, med solfylte og innholdsrike utearealer med utsikt til elven. Det er planlagt god avstand mellom husrekkene, slik at alle har tilgang til god sikt og godt med dagslys. Biltrafikken begrenses til en enkelt vei rundt tunet, slik at utearealene er sammenhengende og forbeholdt kun sykkel- og gangtrafikk.

De tre husrekkene mot vest består av
4 til 6 sammenhengende rekkehus i 2,5 etasjer, mens husene mot elven, som også har samme antall etasjer, er brutt opp med carport mellom hvert annet rekkehus for å opprettholde siktlinjer fra bakre bebyggelse. Samtidig ligger husene mot elven 1,8 meter lavere enn husene mot vest. Dette bidrar også til at man kan se elven fra de fleste byggene. Rekkehusene er innholdsrike og rasjonelle med to bad og minst tre soverom. Alle har takterrasse med pergola. Paletten for bebyggelsen er foreslått som en kombinasjon av trepanel i tre utførelser: impregnert gylden farget, impregnert i sort farge, og ubehandlet panel. Hvert hus skal være annerledes enn naboen ved siden av, slik at hvert hus har sin identitet.

For å knytte husene sammen, skal alle trappehusene opptil takterrassen ha samme utførelse (sort beiset panel). Alle rekkehusene er tegnet med store vindusflater, og i enkelte av disse (endeleiligheter), franske balkonger. Dette vil bidra til å gi beboerne følelsen av ekstra god romslighet.

For å skjerme bebyggelsen, samt for å skape avstand til veien, er det lagt opp til å plassere carporter i en rad mot Hellefossveien.